Beste ouders en belangstellenden,

Het lijkt wel komkommertijd.
Niet dat er niets gedaan wordt bij ons, maar er is even niet veel te melden.
De meesten van de Auryn volgers wachten met spanning op de locatie.
Waar gaat Auryn haar deuren openen?
Wij weten dat zelf nog niet maar wees gerust, het is in elk geval binnen de bebouwde kom van Zutphen. Hieruit volgt dat de locatie voor de enkeling dus een verschil kan maken tussen 3 of 17 minuten fietsen. En ja - we zijn in gesprek met de gemeente en zodra hier maar een ietsepietsie aan nieuws komt, melden wij dat direct.

Een ander geluid

In deze nieuwsbrief mag ik, Ronald, iets vertellen waar we achter de schermen ook hard mee aan het werk zijn. Naast echtgenoot van Marie ben ik voorlopig ook diegene die vorm geeft aan het ICT gebeuren op Auryn.
Naar aanleiding van enkele teksten op onze website werd Auryn onlangs benaderd door CEDO, de Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs (hieronder meer over CEDO). Ook al heeft dit onderwerp bij de meeste ouders niet de hoogste prioriteit, wil ik jullie toch iets vertellen over wat er achter de ICT schermen op de meeste scholen gebeurt. Misschien opent dit een heel nieuw interessegebied bij sommigen...

Wat gebeurt er?

De meeste leerlingen in Nederland krijgen op jonge leeftijd een online account van een Amerikaans Big Tech bedrijf. Nu kan je denken, nou ja dat is gratis mooi meegenomen. Maar wat is dan het 'verdienmodel' van deze bedrijven?
Mind controlOm het kort door de bocht en in begrijpelijke taal te omschrijven, bedrijven zoals Google of Microsoft ontwikkelen algoritmen, die het doel hebben het denken, en daarmee ook het handelen, van de mens te beïnvloeden. De grondstoffen die ze hiervoor gebruiken zijn niet alleen onze persoonlijke data, maar vooral de gegevens die zij verzamelen over ons gedrag. Al onze digitale bewegingen worden gemonitord.
Zo ontstaan voor dit soort bedrijven identificeerbare en traceerbare digitale identiteiten en dit welteverstaan zelfs zonder persoonsgegevens. Hebben jullie je ooit de vraag gesteld waarom bij hetzelfde zoekbegrip de ene persoon andere resultaten krijgt dan de ander? Het algoritme acht datgene dan 'relevant' voor jou.
De tijd van het ontdekken is voorbij... de grote bedrijven weten al eerder wie je bent dan jijzelf!
Nudging is de term die in het meningsmanagement gebruikt wordt om iemand een klein duwtje te geven in de 'juiste' denkrichting. Het is ongelooflijk (in letterlijke zin!) lastig om je hieraan te onttrekken en voor kinderen sowieso onmogelijk.
Het streven om invloed op het denken te hebben vormt met name voor de opgroeiende generatie een groot gevaar, immers de meesten worden al vanaf jonge leeftijd digitaal gevolgd. En daarom steken we er bij Auryn veel energie in om met de digitale middelen uit de wurggreep van BigTec te blijven. Dat is niet zo eenvoudig...

Waarom doen we dat dan?

Omdat wij naast het hele privacy verhaal vooral ook de ethische vraag stellen met welke instanties we wel of niet willen samenwerken. Welke organisaties leveren een positieve bijdrage aan en welke bedrijven verhinderen de ontwikkeling van de vrije mens.
Uit mijn persoonlijke zicht is de gehele privacy tamtam die vanuit overheden getrommeld wordt een rookgordijn. Google of Microsoft bewegen zich officieel binnen de wettelijke regelgeving. Zo niet, dan wordt niet gehandhaafd of wordt de regelgeving op de behoeften van dit soort bedrijven aangepast. (Alle overheden zijn afhankelijk van deze bedrijven!)
Bij Auryn gaat het met name om leerlingvolg- en administratiesystemen die we online kunnen bewerken. Maar ook de computer die straks bij de administratie gebruikt wordt.
Wij willen alleen zogenaamde FOSS inzetten (Free Open Source Software). Achter FOSS steekt ook weer een hele ideologie, maar op deze plek beperk ik me tot het feit dat je bij deze software kan nagaan wat er precies gebeurt. Geen achterdeurtjes naar dataverzamelaars bijvoorbeeld.

Wat is CEDO

CEDO is een coalitie van hoog gespecialiseerde ICT'ers die zich zorgen maken hoe de digitalisering binnen het onderwijs zich voltrekt. De coalitie bestaat dus niet uit een groepje verontruste burgers die in de regel over weinig vakkennis beschikken, maar het zijn allemaal mensen die vanuit hun expertise binnen de ICT wereld uitermate goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en met name de ontwikkelingen die wij niet zien.
De deelnemers aan deze coalitie zijn allen werkzaam bij, of oprichter van grote organisaties zoals bijvoorbeeld Freedom.nl, de Waag, The Good Cloud of de FSFE-foundation.
Bij Auryn zijn wij positief verrast dat we voor onze ideeën omtrent de omgang met ICT uit deze hoek onverwacht bijval ontvingen. Auryn onderschrijft dan ook volledig het manifest van CEDO.

Wat wil CEDO?

De deelnemers van CEDO bieden hun expertise aan om tot veilige en ethisch verantwoorde oplossingen binnen het onderwijs te komen. Binnen CEDO zijn alle ICT disciplines aanwezig en zij stellen vooral de vraag welke behoeftes er in het onderwijs leven.
De ICT afdeling van Auryn wil graag actief deelnemen aan dit initiatief. Wij zouden bijvoorbeeld een pilot voor CEDO kunnen zijn waarbij alle deelnemers van elkaar kunnen leren. Het is volgens mij een broodnodig en toekomstgericht project om de greep te kunnen houden op de technologische ontwikkelingen (binnen het onderwijs).

Teken de petitie

Met CEDO hebben ouders, IT'ers, docenten en privacy-voorvechters de handen ineen geslagen. Er is een manifest opgesteld waarmee gevraagd wordt om verbetering op meerdere fronten. Van betere privacybescherming tot inzicht in de verwerking van gegevens. Maar ook van meer ethische systemen tot het leren van vaardigheden in plaats van de omgang met specifieke producten. (MS-Office ed.)
De Coalitie Eerlijk Digitaal Onderwijs (CEDO) wil zich inzetten voor een alternatief ontwerp van digitale leeromgevingen, waarin ethische waarden en autonomie voor het individu wèl worden gewaarborgd.
Ben je het eens met deze standpunten en het manifest van CEDO?
Teken dan de petitie vandaag nog!
https://eerlijkdigitaalonderwijs.petities.nl.
 
Met een hartelijke groet,
Ronald van Overbeeke
 
Oeps…. een PSje:
Wij worden regelmatig op een informatieavond of op een ontmoetingsdag gevraagd:
‘Wie betaalt dit eigenlijk allemaal?’
 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met vrienden en kennissen!
Om je profiel te wijzigen klik hier
Hier kan je je afmelden voor deze nieuwsbrief