Wie zijn wij?

Over AURYN

De naam van een school zegt iets over haar identiteit, dus we vonden het belangrijk om er grondig mee bezig te zijn. Dankbaar hebben we gebruik gemaakt van de (geschonken!) begeleiding van Arjan Verschuur, ervaren procesbegeleider. Een hele dag mochten we op een prachtige plek in de Achterhoek zijn. We hebben op de ‘Hof van Moeder Aarde’ bij een vuurtje gezeten, hebben gestoeid en geanalyseerd, gewikt en gewogen, zijn in stilte gewandeld… en hebben na een aantal nachtjes slapen een keuze gemaakt, die door iedereen gedragen werd: AURYN [uitspraak: Aurien].

We begonnen onze zoektocht met het verzamelen van eigenschappen en kenmerken die we belangrijk vonden voor de nieuwe school. Aansluitend legden we deze op volgorde, met de vraag: welk kenmerk is voorwaarde en daarmee dienend voor andere kenmerken. Zo ontstond langzaam een beeld – fysiek op papier, maar door het delen ook innerlijk in iedereen van ons.
Lees meer

 

Kim van den Berg

Mijn naam is Kim van den Berg. Ik tel momenteel 57 lentes jong en ben geboren in Friesland in een gezin met vijf kinderen. Na mijn middelbare school heb ik HBO-J gedaan (tegenwoordig heet dat Social Work). Tijdens mijn jaarstage maakte ik kennis met de antroposofie in een heilpedagogisch instituut en heb me daar sindsdien mee verbonden.

Na mijn studie heb ik op de Zonnehuizen in Zeist gewerkt met kinderen met verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. Vervolgens heb ik in Camphillgemeenschappen gewoond en gewerkt in het buitenland en heb me ingezet op diverse biodynamische boerderijen.
Ik woon nu ruim 30 jaar in Den Haag, maar ga naar Lettele verhuizen om daar in een woongemeenschap te gaan wonen. Samen met mijn man heb ik twee kinderen; een zoon van 24 en een dochter van 23 die allebei al uitgevlogen zijn.
Lees meer

 

Laura Koelmans

Als kind van twee musici werd ik in 1988 in Utrecht geboren en ging daar, en later in Zeist, naar de vrijeschool.

Als jong meisje vond ik het al heerlijk om in lagere klassen te helpen en ‘juffie’ te spelen, maar na 13 jaar op de vrijeschool koos ik ervoor om naar de universiteit te gaan, waar ik orthopedagogiek studeerde. Ondertussen was ik actief in allerlei commissies en besturen van studentenkoren en -orkesten en maakte veel muziek.

Via een stage in een antroposofische instelling voor gehandicapte kinderen en jongeren in Duitsland vond ik de weg naar de antroposofische pedagogiek terug. Dit werd verdiept in mijn jarenlange inzet als staflid bij de Helios Zomerkampen, georganiseerd door de Christengemeenschap.
Lees meer

 

Marie van Overbeeke

Mijn ouders noemden mij Marie Christine toen ik in 1978 geboren werd in de Eifel, Duitsland. Mijn eerste levensjaren bracht ik door op de schapenboerderij van mijn ouders in de rauwe Eifel. Lieflijk in een korte zomer, hard in de lange donkere winters.

Na de scheiding van mijn ouders verhuisde ik met mijn moeder naar Zuid-Duitsland, aan de Bodensee. Wonende in een Camphill-comunity, bezocht ik de Waldorfschool in Überlingen.

Als puber ging ik weer terug naar mijn vader in de Eifel. Hier werd een sterk beroep gedaan op mijn zelfstandigheid, wat ik dan ook stevig ontwikkelde. Met 17 jaar leerde ik mijn huidige man kennen, die een Demeterboerderij in de Eifel had en waarmee ik 12 jaar later zou trouwen.
Lees meer

 

Marleen de Wit

Ik ben Marleen, geboren in 1999 en een echte Zutphenaar.
Ik ben zelf opgegroeid met de Waldorfpedagogiek en zat vanaf de peuterspeelzaal tot en met de twaalfde klas op de Vrijeschool.
Al op jonge leeftijd ontdekte ik dat ik graag met (jonge) kinderen wilde gaan werken. Tegenwoordig word ik me ook steeds bewuster van mijn omgeving en de manier waarop wij als maatschappij omgaan met de natuur en de (mede)mens. Wat ik zie, motiveert me om het anders te willen doen. Door in het onderwijs te gaan werken, kan ik op kleine schaal dingen veranderen door samen met de kinderen de natuur en wereld te ontdekken. Ik wil kinderen onze wereld met eerbied laten ervaren.
Lees meer

 

Saskia Spliet

Ik ben Saskia Spliet. Geboren op 7 oktober 1966. Samen met mijn man Luc wonen we alweer meer dan 25 jaar in Warnsveld. We hebben 3 kinderen. Deze zijn inmiddels 27, 25 en 19 jaar oud. Ik heb op de Vrije Pedagogische Academie te Zeist mijn PABO diploma behaald. Ik heb heel wat jaren gewerkt voor Stichting VSNON te Zutphen. Als peuterjuf, kleuterjuf, invalkracht en onderbouwleerkracht. Vanwege aanhoudende directieperikelingen heb ik vorig jaar zelf ontslag genomen. Dit VLC initiatief kwam op mijn pad en ik was meteen enthousiast. Het is inspirerend en heel fijn om dit samen vorm te geven en om samen in proces te zijn.

 

Vera Waardenburg

In 1991 werd ik in Zutphen geboren en ging daar tot mijn 18e naar de vrije school. Met de ruimte voor creativiteit binnen het onderwijs voelde en voel ik me hier helemaal thuis. Na het afronden van de middelbare school ging ik vrijwilligerswerk doen op een school in Oeganda. Dit maakte me enthousiast. Terug in Nederland verhuisde ik naar de Utrechtse Heuvelrug en volgde de vrijeschoolpabo, toen nog Helicon. In vakanties werkte ik veel op boerderijen, iets wat mij ook enthousiast maakt.

Tijdens een fietsreis in 2017, helemaal alleen naar Portugal, realiseerde ik mij dat het werken met kinderen voor mij de basis is, en het buiten kunnen zijn voor mij een waardevolle werkwijze binnen de pedagogie. Een jaar Warmonderhof om dit meer vorm te geven, volgde.
Lees meer