Auryn start in 2023

Voor wie:

In augustus 2023 beginnen we met:
• Kleuterklassen (groep 1 & 2)
• Klas 1 (groep 3)

ons streven is ook om met
• klas 2 (groep 4) en
• klas 3 (groep 5) te starten, dit is echter nog afhankelijk van de vraag.

Uit pedagogische overwegingen starten we NIET met klas 4 (groep 6) of hoger.

Is je kind in augustus 2023 nog geen 3 jaar oud, adviseren we je om pas later aan een ontmoetingsdag deel te nemen. Er komt binnenkort een jaaragenda op de webpagina met data voor informatiebijeenkomsten en ontmoetingsdagen.

Heb je nog geen kennis gemaakt met ons en ons onderwijs, dan is het zinvol om eerst een informatiebijeenkomst bij wonen.

Op weg naar het eerste schooljaar loopt alles net een beetje anders dan in de volgende jaren gepland is.
Zo krijgen we nu veel meer aanmeldingen te verwerken dan in volgende jaren.
Daarom willen we de eerste ontmoetingsdagen vooral bezetten met ouders waarvan het kind werkelijk in augustus 2023 zou kunnen beginnen.