Beste ouders en belangstellenden,

Het is alweer drie weken geleden dat we met veel gezinnen een gezellige, verbindende picknick hadden. Alhoewel niet iedereen erbij kon zijn, waren we met rond 45 volwassene en ongeveer evenveel kinderen en voelde het al aardig gevuld. Het heerlijke, door ouders meegebrachte eten plus rijkelijk zon zorgden voor een stemming die aan een vervroegd Sint Jansfeest deed denken.

Nieuwe collega Kim

In de vorige nieuwsbrief stelden we Laura voor. Nu geven we het woord aan Kim, onze nieuwe collega en leerkracht voor de eerste klas.
Mijn naam is Kim van den Berg. Ik tel momenteel 57 lentes jong en ben geboren in Friesland in een gezin met vijf kinderen.
Na mijn middelbare school heb ik HBO-J gedaan (tegenwoordig heet dat Social Work). Tijdens mijn jaarstage maakte ik kennis met de antroposofie in een heilpedagogisch instituut en heb me daar sindsdien mee verbonden.
Na mijn studie heb ik op de Zonnehuizen in Zeist gewerkt met kinderen met verstandelijke en/of psychiatrische problematiek. Vervolgens heb ik in Camphillgemeenschappen gewoond en gewerkt in het buitenland en heb me ingezet op diverse biodynamische boerderijen.
Ik woon nu ruim 30 jaar in Den Haag... Lees verder over Kim op de website.

En dan nog klas 3…

In de meivakantie hebben we besloten, dat ik (Marie) de klassenleerkracht van klas 3 ga worden. We hadden weliswaar ook sollicitanten voor deze klas, maar hebben toch vanuit diverse overwegingen besloten deze opgave vanuit de kerngroep te vervullen. Vooral deze startfase vereist grote zorgvuldigheid; ze vraagt om de meest stabiele formatie vanuit de verbondenheid met de school.
Naast deze rationele overwegingen is het natuurlijk ook een keuze vanuit mijn hart. Ik ben blij dat ik naast de taak als ‘dagelijkse leiding’ (zo noemen wij diegene die de directietaken op zich neemt) ook een klas mag begeleiden. Want daarvoor heb ik immers vier jaar gestudeerd (en niet om vooral achter een computerscherm of aan de telefoon te zitten ;-) ) en daar heb ik heel veel zin in.
Ik zal regelmatig door twee ervaren collega’s gecoacht worden, want ik ben immers ook een startende leerkracht. Meer over mijn achtergrond kunnen jullie op de website lezen.


Kennismaken met de eigen leerkracht

De ouders van de toekomstige eersteklassers hebben net een uitnodiging van ons ontvangen. Zij zullen op 9 juni kennismaken met hun nieuwe juf Kim.

Ook voor de kleuters en klas 2 en 3 is een ontmoeting met hun leerkrachten in voorbereiding. Als het jullie kind betreft, mogen jullie alvast woensdagmiddag 28 juni in de agenda vrijhouden. Details volgen in een persoonlijke mail.

Buren op de locatie

Op 1 augustus wordt de schoollocatie officieel aan Auryn overgedragen. Zoals we al eerder schreven, is dit best bijzonder voor een startend initiatief; niet ongebruikelijk is dat je blij mag zijn met enkele lokalen binnen een bestaande school.
Recent is echter duidelijk geworden dat we de locatie nog enkele maanden zullen moeten delen met leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK). Het gaat hierbij om jonge vluchtelingen uit Oekraïne, die sinds ruim een jaar les krijgen van Nederlandse docenten binnen de Lea Dasberg school. Het betreft maximaal drie lokalen, die Auryn sowieso nog niet nodig heeft (en daarmee ook geen recht op heeft).
We kunnen ons voorstellen dat dit wellicht vragen oproept. Wij hadden het liever gezien dat we helemaal in ons ‘uppie’ konden starten. Maar ja, we leven nu eenmaal in een complexe wereld en iedereen heeft het verlangen naar en recht op een veilig plekje daarin. Uiteraard zullen we heldere afspraken met de ISK maken over de dagelijkse gang van zaken, zodat we op een goede manier samen aan het komende schooljaar kunnen beginnen.
Zoals de plannen er nu uitzien, zullen de leerlingen van de  ISK aan het begin van 2024 naar een andere locatie verhuizen. We hebben het dus waarschijnlijk over slechts enkele maanden, waarin we naast elkaar de locatie gebruiken.
We hebben met collega’s van de Lea Dasberg gesproken en tevens met een docente van de ISK en naar verluiden levert het delen van de locatie geen problemen op.
Laten we het als kans zien om voor de kinderen het goede voorbeeld van verdraagzaamheid, omgang met diversiteit en behulpzaamheid te geven. Deze Oekraïense leerlingen zouden waarschijnlijk ook liever ergens anders willen zijn, namelijk thuis.

Tot slot:
Het betoverend sprookjestheater

We willen iedereen op het hart drukken om kaartjes voor een voorstelling van Nicole en Martin op 24 en 25 juni te veroveren. We gunnen ieder kind (en volwassene) de prachtig-mooie, betoverende beelden, waarmee Nicole en Martin sprookjes tot leven brengen.
De toegangsleeftijd is vanaf 5 jaar, uit persoonlijk ervaring adviseer ik om met gevoelige kinderen voor Hans en Grietje i.p.v. Wassilissa te kiezen.
Kaartjes bestellen gaat hier voor Hans en Grietje en voor Wassilissa gaat dat hier.
 
Tot zover dit keer.
Met een hartelijke groet,
namens het hele college,

Marie van Overbeeke

 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met uw vrienden en kennissen!
Om uw profiel te wijzigen klik hier
Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief