Beste ouders en belangstellenden,

Zo langzaam kunnen we echt gaan aftellen: over 14 weken of precies 98 dagen gaan de deuren van Auryn open. We zijn op veel fronten tegelijk bezig, de weken razen voorbij en tussendoor willen we jullie natuurlijk ook graag in de ontwikkelingen meenemen.
We starten met het meest belangrijke:

Nieuwe collega Laura

We zijn heel blij met onze nieuwe collega Laura, die na de zomer met klas 2 op Auryn zal starten. Wij laten haar (beter) zelf aan het woord:
Juffie LauraMijn naam is Laura Koelmans. Als kind van twee musici werd ik in 1988 in Utrecht geboren en ging daar, en later in Zeist, naar de vrijeschool.
Als jong meisje vond ik het al heerlijk om in lagere klassen te helpen en 'juffie' te spelen, maar na 13 jaar op de vrijeschool koos ik ervoor om naar de universiteit te gaan, waar ik orthopedagogiek studeerde. Ondertussen was ik actief in allerlei commissies en besturen van studentenkoren en -orkesten en maakte veel muziek.
Via een stage in een antroposofische instelling voor gehandicapte kinderen en jongeren in Duitsland vond ik de weg naar de antroposofische pedagogiek terug. Dit werd verdiept in mijn jarenlange inzet als staflid bij de Helios Zomerkampen, georganiseerd door de Christengemeenschap.
In de volgende nieuwsbrief stelt de leerkracht van klas 1 zich voor.

Kleuterklassen

Gezien het aaantal aanmeldingen hebben we besloten om met twee kleuterklassen van start te gaan.
De kleuterklassen zijn leeftijdsheterogeen, wat betekent dat in elke kleuterklas vier-, vijf- en zesjarigen kinderen bij elkaar zitten. Bij de samenstelling van de groepen houden we er rekening mee dat de kinderen qua leeftijd en geslacht harmonisch verdeeld zijn.

In een volgende nieuwsbrief stelt onze nieuwe kleutercollega zich aan jullie voor.

De bewegende klas

Voor de meivakantie heeft het lerarencollege het besluit genomen dat we bij Auryn met ‘de bewegende klas’ gaan werken. Dit zegt niet iedereen iets:
De bewegende klas is een concept dat vanuit Scandinavië via Duitsland zijn intreden in Nederland heeft genomen. Hoewel Waldorfonderwijs zich sowieso al kenmerkt door een sterke koppeling tussen leren en bewegen, biedt het concept van de bewegende klas hierbij nog veel meer mogelijkheden.
De bewegende klasIn de bewegende klas vind je geen traditionele tafels en stoelen, maar banken en zitkussens. Dit maakt de klassenopstelling zeer flexibel, waardoor per definitie al meer bewogen wordt. De banken zijn zo uitgekiend geconstrueerd dat ze dienst doen als klimobjecten, zitbanken of schrijftafel.
"Het is opmerkelijk dat wij in de kleuterklas vanuit een kring werken en als volwassenen ook, maar dat we in de leeftijd tussen 7 en 18 jaar overwegend in rijen achter elkaar zitten…"
(Martin Carle, auteur van ‘Klas in beweging’)
Vaak starten bewegende klassen de dag met een parcours, waar de kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, glijden en balanceren, waarbij hun evenwichts- en bewegingszin en daarmee ook hun levenszin gestimuleerd wordt. Fysieke beweging is natuurlijk goed voor het ontwikkelen van de motoriek, maar het verhoogt ook een innerlijke bewegelijkheid (het inleven in de ander) en de bewegelijkheid in het denken (het wisselen van perspectief). Bewegelijkheid in handen, hart en hoofd.
Onze grote dank gaat uit naar Valerius en Marieke, die in hun professie als meubelmakers bereid zijn deze banken voor ons te maken. En naar Annerieke, een echte kleermaakster, die de kussens voor ons zal naaien. Door hun inzet kunnen we heel veel geld besparen tegenover gekochte producten. Daarbij is t.z.t. wel de ondersteuning van andere ouders nodig, maar daarover op een later moment meer.
Meer over de bewegende klas vind je hier op de website.

Open dag op de Hommelhoeve

Opendag HommelhoeveOp de tweede Pinksterdag (29 mei) organiseren we een kinderactiviteit op de boerderij De Hommelhoeve.
Dat doen we niet zomaar. Jasmijn en Ferdi, boerin en boer van deze mooie natuurboerderij willen voor Auryn de boerderijschool gaan verzorgen. Wellicht kan nog niet iedereen dit begrip plaatsen.
Sommige scholen integreren in klas 3 en/of 4 een zogenoemde boerderijperiode in hun leerplan. Dat betekent dat de kinderen van ongeveer maart tot oktober naar een boerderij fietsen om daar mee te werken en de kringloop van de voedselproductie te beleven. Een prachtig concept dat natuurlijk volledig aansluit bij Auryn. Wil je alvast een kijkje komen nemen? Wees welkom, het is daar heel gezellig en leerzaam.
Open dag Hommelhoeve.

Tot slot

Het proces van een school oprichten is best wel spannend. Dit geldt niet alleen voor ons maar ook voor de ouders! Bij deze een dank aan alle dappere ouders, die ondanks dat er best nog wel wat dingen onduidelijk zijn, toch vol vertrouwen instappen.
Inmiddels hebben ouders van bijna 70 kinderen de moed gehad om hun kinderen bij Auryn aan te melden. Respect voor jullie pioniersgeest! We bouwen samen aan iets heel moois!
Overigens vindt op 10 juni de laatste ontmoetingsdag voor de zomervakantie plaats. Zeg het voort!
 
Tot zover vandaag.
Met een hartelijke groet,
namens het hele college,

Marie van Overbeeke

 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met uw vrienden en kennissen!
Om uw profiel te wijzigen klik hier
Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief