Beste ouders en belangstellenden,

We hopen dat iedereen een verbindende kersttijd heeft gehad en dat jullie een sprankelende start met 2023 gemaakt hebben. Wij wensen iedereen een succes- en liefdevol nieuw jaar toe.
Nu het getal 23 op de kalender verschenen is, ruikt het al een klein beetje naar de eindspurt. Dat vonden blijkbaar ook een aantal ouders, want we kregen (goedbedoeld en goedontvangen (!)) het commentaar: Het is wel wat stil rondom Auryn. We begrijpen dat communicatielijnen belangrijk zijn, maar soms valt er ook net wat minder te communiceren. En een nieuwsbrief zal idealiter ook nieuws bevatten ;-)
 

Stilte?

Ja, het is het stille jaargetijde, de tijd dat de mensen wat meer naar binnen zijn gekeerd. Maar daar binnen gebeurt er bij ons een hele boel.
PapierwinkelNiet alles hiervan is altijd geschikt om direct met iedereen te delen. Maar voor de nieuwsgierigen sommen we hier een aantal zaken op waar we (ook) mee bezig zijn. Sommige zaken zijn verplicht, andere vinden wij zelf wenselijk:
Leerlingsadministratiesysteem, leerlingvolgsysteem, personeelsbeleid, inkomensbeleid (zoals bijv. iedereen gelijke beloning), wel of niet de gebruikelijke CAO volgen, statutenwijziging, functietaken, beslissingsbevoegdheden, managementstatuut, code goed bestuur, borgstellingsfonds, financiële administratie, schoolgids...
Wil je nog meer weten?
Meerjarig financieel beleidsplan, strategisch beleidsplan, medezeggenschapsreglement, regeling introductie en begeleiding (nieuwe) medewerkers, schoolondersteuningsprofiel, ziekteverzuimbeleid,  regeling tussenschoolse opvang, regeling buitenschoolse opvang, pestprotocol, doelgroepenbeleid, meerjarenformatiebeleid, bestuursformatieplan.
Dit was een greep uit de (minder) interessante bezigheden van ons. Maar er is meer.

 

Ontmoetingsdagen

Inmiddels hebben we drie goed bezochte ontmoetingsdagen met potentiële Auryn-ouders gehouden. Hoewel we natuurlijk een 'vast' programma hebben op deze dagen is het boeiend om mee te maken, dat iedere keer weer anders is. Iedere oudergroep brengt een andere energie, andere vragen, andere ontmoetingen tot stand. We zijn heel blij met de vele bijzondere mensen die we mogen verwelkomen en verheugen ons al op de volgende ontmoetingsdag op 21 januari.
 
College groeit
 

Het college groeit

Ondertussen hebben zich een aantal mensen aan Auryn verbonden, die hun gewicht in goud waard zijn! Mensen met veel ervaring en nog meer passie. Sinds november hebben we een wekelijke vergadering, waardoor we met name op beleidsniveau veel werk verzetten. Er komt een uiterst divers pakket van vraagstukken op ons af, maar tegelijk schiet de hulp van alle kanten bij. We voelen dus nog steeds de wind in de rug en zijn blij en dankbaar!
Een bijzonder ervaring, in een tijden van leerkrachtentekort, was dat we opeens twee veelbelovende sollicitatiebrieven binnenkregen. We zijn dus vol vertrouwen dat we in augustus met een professioneel en divers college van start kunnen gaan.
 

Symposium voor leerkrachten

SymposiumMaar vertrouwen alleen vinden we dan toch niet genoeg.
Auryn organiseert op 1 april in Zutphen een symposium voor leerkrachten. We zullen hier op grote schaal bekendheid aan geven in heel Nederland.
Voor leerkrachten, dus niet voor ouders.
We hebben hierbij een tweeledige doelstelling. Ten eerste willen we als college actief onze ideeën met collega’s uit heel Nederland delen, omdat we goed en waarachtig onderwijs alle leerlingen en leerkrachten gunnen. Ten tweede willen we natuurlijk dat het Vrije Leerkrachten College een begrip in onderwijsland wordt. Een begrip dat staat voor vernieuwing en diepgang. En bovendien kunnen er op deze manier nóg meer leerkrachten enthousiast worden voor onze ideeën en werkwijze - zodat zij wellicht ook een ‘vrije collega’ willen worden.
 

Locatie

Er volgt deze maand weer een overleg met de gemeente. Ook al is het nog steeds niet duidelijk waar Auryn haar deuren opent, zijn we vol vertrouwen dat ook dit goed komt. Naar aanleiding van een telefonisch gesprek met de heer van de onderwijshuisvesting verwachten we dat de locatie nog deze maand duidelijk wordt. We zijn al bezig om rond te kijken naar vers gesnoeide wilgentakken die we tot de zomervakantie de grond in kunnen duwen. Stel dat we in een weinig groene omgeving terecht komen, hebben we meteen iets groens om ertegen aan te gooien...
De plicht die de gemeente heeft om ons van huisvesting te voorzien, geeft hun tevens het recht om een locatie aan te wijzen, m.a.w. te bepalen. De inspraak die we hierbij hebben is beperkt.
 

Hulp door ouders

Naast een aantal vrijwilligers laten ook veel van de ouders ons geregeld weten in de startblokken te staan als er hulp nodig is. Houd deze houding nog even vast, want het duurt nog, maar dan is er inderdaad veel te doen.
We zijn van plan om in het prille voorjaar een combinatie van werkgroep/workshop te organiseren, waarbij ouders onder leiding van een Auryn moeder jaartafelspullen kunnen maken. Ook hebben we straks mensen nodig die handig zijn op de naaimachine en bijvoorbeeld gordijnen of kerstspel kleding willen naaien. En als de locatie eenmaal bekend is, sturen we de grote klussenlijst ;-)
De tijd die ons ter beschikking staat om het gebouw enigszins naar onze wensen te kunnen vormgeven beperkt zich hoogst waarschijnlijk tot de zomervakantie. Dat zijn slechts zes weken voor heeeel veel werk.
In deze zin:
 
If you want to go fast, go allone, if you want to go far, go together
 
 
Met een hartelijke groet
namens het gehele Auryn team,
Marie van Overbeeke

 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met uw vrienden en kennissen!
Om uw profiel te wijzigen klik hier
Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief