Beste ouders en belangstellenden,

De afstand tot de laatste nieuwsbrief laat het alweer vermoeden: we hebben het druk, druk, druk! Inmiddels hebben er twee ontmoetingsdagen plaatsgevonden, hebben we toekomstige leerlingen bij een speeluurtje ontmoet en zijn we in de eerste week van november begonnen met de ‘echte’ aannamegesprekken.
Dus elke dag een stapje verder, elke dag een beetje concreter en elke dag groei. Ook is er volgende week, op 18 november, weer een informatieavond.

Speelmoment

 

Bekendheid

We hebben een nieuwe flyer gemaakt en deze is al op verschillende plekken uitgelegd. Hierdoor bemerken we direct een hoger bezoekersaantal op de website. We zijn er blij mee en de flyer mag zich (overal) laten zien. Dus als je nog een geschikt plekje weet om op te hangen of neer te leggen, neem contact met ons op en je krijgt een stapeltje mee.
In verschillende media verschijnen er binnenkort artikelen over Auryn en werken we zo aan een nog grotere bekendheid. Bovendien bouwen we op die manier langzaam aan een stevig netwerk om ons heen, dat ons op allerlei manieren steunt. Dit betreft aan de ene kant leerkrachten en andere onderwijsdeskundigen, maar steeds vaker komt dit ook van ouders: ‘Kunnen we niet nu al iets betekenen?’ of ‘Ik naai alvast poppen voor de kleuterklas.’
Ook financieel worden we door ouders gesteund, een prachtig teken dat Auryn werkelijk gewild is!
 
Flyer voorkant     Flyer achterkant
 

BSO Bolderburen

Ook alweer even geleden hadden we een gesprek met de organisatie BSO Bolderburen.
Zij verzorgen bij de twee vrijescholen in Zutphen de buitenschoolse opvang en willen dit in de toekomst ook graag bij Auryn doen. Bolderburen werkt vanuit een antroposofische visie en sluit goed aan bij de pedagogische uitgangspunten van Auryn. We zijn blij met deze toekomstige samenwerking.
Een aantal ‘Auryn-ouders’ worstelen met het gebrek aan opvang tussen de 4de verjaardag van hun kind en de start van onze eigen kleuterklas. Bolderburen geeft aan dat zij eventueel iets kunnen betekenen voor deze ouders. Het zou dan om opvang in de middag gaan, maar voor sommigen is dit wellicht een steun om even voor een paar uur de handen kindvrij te hebben. Neem bij behoefte vrijblijvend hier contact op met Bolderburen.
Ook als je nu al weet dat je vanaf het schooljaar 2023/24 van de BSO gebruik wilt maken, kan je met hen contact opnemen. Voor hun planning is het fijn als zij nu al een prognose kunnen maken. Ook zij hebben soms wachtlijsten, dus de vroege vogel vangt de worm. 

Locatie

Helaas...nog geen nieuws over de locatie. Maar wij zijn zeker dat de juiste plek komt. Nog een beetje geduld…
 

Denkkronkels in het onderwijs

 
 
Met herfstgroeten,
namens het gehele Auryn team,
Marie van Overbeeke

 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met uw vrienden en kennissen!
Om uw profiel te wijzigen klik hier
Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief