Beste ouders en belangstellenden,

Heerlijke dagen liggen achter ons – de vakantie is voorbij. In Nederland, Frankrijk of Zweden, hebben we allen even alles losgelaten en – zoals de Duitsers zeggen – konden we ‘de ziel even lekker laten bungelen’

De bouwvak is voorbij

Er moet gebouwd worden! Er moet gedacht, bedacht, gepland en veel uitgewerkt worden. Goedgemutst en uitgerust hebben we het afgelopen weekeinde onze eerste vergadering gehouden.
Omdat er nu werkelijk veel doe- en denkkracht nodig is, hadden we voor deze eerste vergadering een bont gezelschap uitgenodigd met een grote variëteit aan expertise en/of (levens)ervaring in het onderwijs, die wellicht een bijdrage kunnen & willen leveren aan het bouwwerk van Auryn.
Het resultaat was dat we afgelopen zaterdag samen met 18 mensen de Auryn kaars hebben aangestoken. Het rijke boeket van mensen met hun diverse kennis, hun idealisme en ook hun kritische vragen hebben Auryn weer een stevige impuls gebracht. Dank aan iedereen die erbij was – in het bijzonder aan Cees de Wit, die ons voor de lunch met een heerlijke soep verwende. Al met al een zeer vruchtbare dag en een investering in de toekomst!
 
Kaars Auryn

Aanmelding leerlingen

Zoals de meesten van jullie wellicht al weten, hanteren we een weloverwogen aannamebeleid. We starten binnenkort met het aanmeldproces voor leerlingen.
We vragen ouders om eerst aan een zogenaamde ontmoetingsdag deel te nemen. Op deze dagen vertellen we meer over onze visie op de mens en het onderwijs en laten we ouders snuffelen aan het leerplan door deze praktisch te ervaren.
Dit doen we om ouders de gelegenheid te geven een gefundeerde keuze voor hun kind te kunnen maken. Het gaat dus niet, zoals laatst iemand dacht, om een ‘keuring’ van de ouders. Als überhaupt sprake is van een keuring, dan eerder dat ouders de gelegenheid hebben om ons en ons concept te keuren. ;-)
De ontmoetingsdagen zijn een voorwaarde om je kind te kunnen aanmelden bij Auryn.
Ouders, die een intentieverklaring hadden ingevuld, lieten we de aftrap doen om zich in te schrijven voor een ontmoetingsdag. Heel snel waren de eerste dagen ‘volgeboekt’, de derde is nu ook bijna vol en een vierde is geprikt voor januari. (zie ook de agenda)
Aanmelden voor een ontmoetingsdag kan hier via de website.
 

Jan AlfrinkLezing over de vertelstof

Graag attenderen we jullie op een lezing over de vertelstof, die op de Vrijeschool aan de kinderen aangeboden wordt en de achtergronden daarvan. De Academie voor Ouders Zutphen organiseert deze avond met Jan Alfrink op 01 september. We kunnen deze spreker en het onderwerp ten zeerste aanbevelen! Meer informatie vind je hier bij Auryn.
 

Oudergroep

Zoals in de laatste nieuwsbrief al genoemd, krijgen we regelmatig de vraag van ouders naar de mogelijkheid om alvast een netwerk van mede-ouders op te bouwen, o.m. i.v.m. tijdelijk thuisonderwijs en/of speelgroepjes/opvang etc. om de tijd tot de start van Auryn te overbruggen. Er is een moeder, die ouders met deze behoefte met elkaar in contact brengt. Als jij ook deze behoefte hebt, stuur dan een bericht via onze contactpagina met als onderwerp ‘oudergroep’. Wij sturen je bericht dan door.
Dat was het weer van ons, we houden jullie op de hoogte.
We wensen jullie allen een goede, energieke start van het nieuwe schooljaar!
Met zomerse groeten,
namens het gehele Auryn team,
Marie van Overbeeke

 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met uw vrienden en kennissen!
Om uw profiel te wijzigen klik hier
Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief