Beste ouders en belangstellenden,

Hebben jullie allemaal veel zin in verandering in het nieuwe jaar 2022? Wij zeker en we hebben er dan ook écht zin in. Moge het voor ons allen een jaar vol nieuwe kansen worden – en misschien ook van het herbezinnen op dat wat ooit van grote waarde was. Deze nogal uitdagende mix willen we met Auryn de wereld indragen.

Goed nieuws

In de laatste nieuwsbrief hebben we jullie verteld dat we al onze kaarten op de tafel van het ministerie hebben gelegd en dat we moesten afwachten tot de onderwijsinspectie van zich liet horen. Dat is inmiddels gebeurd, we zijn uitgenodigd om op 8 februari naar Tilburg af te reizen voor een eerste gesprek met twee heren van de onderwijsinspectie! Hierover zijn we natuurlijk heel blij omdat het weer een stap is die ons dichterbij het ontstaan van Auryn kan brengen.
 
Informatieaavond

Veel belangstelling

Op 20 januari hadden we de eerste informatiebijeenkomst van het nieuwe jaar. Het was druk: 20 mensen met de wens, of in ieder geval de nieuwsgierigheid, naar ander onderwijs voor hun kinderen of voor zich zelf, want er waren ook vier leerkrachten aanwezig, zelfs eentje uit Duitsland. Deze grote opkomst heeft ons verheugd en ook ontroerd!
Ook blij zijn we met de binnenstromende intentieverklaringen.(https://vlc-auryn.nl/intentie/) De intentieverklaring vullen ouders in als ze serieus van plan zijn om hun kind(eren) naar Auryn te laten gaan; dit is tot nu toe  voor 63 kinderen gebeurd! We danken bij deze voor het vertrouwen dat deze ouders nu al in Auryn hebben, hoewel we er eigenlijk nog niet echt zijn.
Even tussendoor:
We kregen hierover laatst een vraag: je intentie uitspreken is niet hetzelfde als de in oktober gehouden belangstellingsmeting! Deze laatste was nodig om überhaupt een aanvraag te kunnen indienen. (Deze data van DUO zijn inmiddels verwijderd.)
De intentieverklaringen zijn onder meer handig voor onze verdere planning en ook belangrijk voor de gesprekken die we met de gemeente moeten gaan voeren o.a. over de huisvesting van de school. Maar ook geven ze ons een sterk signaal mee voor het gesprek met de onderwijsinspectie op 8 februari. De intentieverklaringen delen we met niemand, ook niet met de inspectie!

Genoeg motivatie voor nog meer vreugde!

Al meerdere keren hebben we geroepen dat we niet willen wachten tot september 2023 om te beginnen aan het bouwwerk van de Auryn-gemeenschap. Achter de schermen zijn we hier dan ook al mee bezig. Gedacht wordt aan een avondvullend jaarprogramma met verschillende sprekers over de verschillende opvoed- en/of onderwijsgerelateerde thema's, afgewisseld met de ‘gewone’ informatiebijeenkomsten. 
Hoe het er concreet uitgaat zien, zullen we later verder toelichten.
Zo, dit was onze kleine update over de ontwikkelingen rondom basisschool Auryn.
Namens het team een hartelijke groet,
Marie van Overbeeke
PS.: En nu allemaal lekker duimen voor 8 februari!
 
 
Copyleft © AURYN
Deel deze mail met uw vrienden en kennissen!
Om uw profiel te wijzigen klik hier
Hier kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief